Ο επαγγελματικός οδηγός Χίου

Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης

Άβακας - Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης - Χίος

Άβακας

0

Το φροντιστήριο ΑΒΑΚΑΣ δημιουργήθηκε με στόχο την εισαγωγή ενός νέου εκπαιδευτικού μοντέλου που θα εκμηδενίζει τη στείρα εκμάθηση της διδακτέας ύλης, δίνοντας τη δυνατότητα οι μαθητές μας να γίνουν πρωταγωνιστές. Τα μαθήματα μας γίνονται σε ένα περιβάλλον φιλικό, προσεχτικά σχεδιασμένο και προσιτό στους μαθητές.

Σκυτάλη - Φροντιστήριο - Χίος

Σκυτάλη

0

O εκπαιδευτικός οργανισμός «Σκυτάλη» βρίσκεται στα νοτιόχωρα της Χίου και συγκεκριμένα στο χωριό Νένητα. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Σκυτάλη αποτελείται από δύο τμήματα: Το Κέντρο μελέτης δημοτικού και το Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Το Κέντρο μελέτης παρέχει την δυνατότητα καθημερινής μελέτης για όλα τα μαθήματα του δημοτικού ενώ στο φροντιστήριο διδάσκονται σε ολιγομελή τμήματα όλα τα μαθήματα του γυμνάσιο και λυκείου από έμπειρους και καταρτισμένους καθηγητές.