Ο επαγγελματικός οδηγός Χίου

Κέντρο Μελέτης δημοτικού

Σκυτάλη - Φροντιστήριο - Χίος

Σκυτάλη

0

O εκπαιδευτικός οργανισμός «Σκυτάλη» βρίσκεται στα νοτιόχωρα της Χίου και συγκεκριμένα στο χωριό Νένητα. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Σκυτάλη αποτελείται από δύο τμήματα: Το Κέντρο μελέτης δημοτικού και το Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Το Κέντρο μελέτης παρέχει την δυνατότητα καθημερινής μελέτης για όλα τα μαθήματα του δημοτικού ενώ στο φροντιστήριο διδάσκονται σε ολιγομελή τμήματα όλα τα μαθήματα του γυμνάσιο και λυκείου από έμπειρους και καταρτισμένους καθηγητές.