Ο επαγγελματικός οδηγός Χίου

Αγγειοχειρουργοί

Δημήτριος Γ. Σίσκος - Αγγειοχειρούργος M. Sc. - Χίος

Δημήτριος Γ. Σίσκος - Αγγειοχειρουργός M. Sc.

0

Πλήρης Αγγειολογικός Έλεγχος

Σκληροθεραπεία Ευρυαγγειών

Χειρουργική αντιμετώπιση φλεβικής ανεπάρκειας

Χειρουργική αντιμετώπιση καρωτιδικής νόσου

Χειρουργική αντιμετώπιση ανευρυσματικής νόσου

·         Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής

·         Ανεύρυσμα περιφερειακής νόσου

Συντηρητική και Χειρουργικά αντιμετώπιση περιφερειακής αρτηριακής νόσου

·         Αρτηριακές  αποφράξεις

Δημιουργία αρτιοφλεβικών επικοινωνιών (Φιστούλες)

Τοποθέτηση μοσχευμάτων σε νεφροπαθείς για αιμοκάθαρση

Πλήρης αντιμετώπιση διαβητικού ποδός