Ο επαγγελματικός οδηγός Χίου

Πολιτικοί μηχανικοί

Γαϊσίδη Αγγελική - Πολιτικός Μηχανικός - Χίος

Γαϊσίδη Αγγελική - Πολιτικός Μηχανικός

0

Αγγελική Ι. Γαϊσίδη

ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ.

Νικολάκης Γεώργιος - Πολιτικός Μηχανικός δομικών έργων τ.ε. - Χίος

Νικολάκης Γεώργιος - Πολιτικός Μηχανικός...

0

Γεώργιος Κων. Νικολάκης - Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε.

 

ΑΔΕΙΕΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΕΝΕΡΓ. ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Πρωάκης Νικόλαος - Πολιτικός Μηχανικός - Χίος

Πρωάκης Νικόλαος - Πολιτικός Μηχανικός

0

Τοπογραφικά - Κτηματολόγιο Μελέτη - Κατασκευή - Επίβλεψη

Τζιώτης Α. Γεώργιος - Πολιτικός Μηχανικός δομικών έργων τ.ε. - Θυμιανά

Τζιώτης Α. Γεώργιος - Πολιτικός Μηχανικός...

0

Τζιώτης Α. Γεώργιος - Πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός δομικών έργων τ.ε.

 

- Οικοδομικές άδειες

- Κατασκευές -Επιβλέψεις

- Ανακαινίσεις - Εσωτερικές διαμορφώσεις

- Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

- Αλλαγές χρήσης

- Τοπογραφικά διαγράμματα

- Αποτυπώσεις

- Χαρἀξεις

- Κτηματολόγιο

- Τακτοποίηση αυθαιρέτων

- Κατεδάφιση

- Προμετρήσεις - Επιμετρήσεις

- Διαχείριση έργων